Leszno
w Lesznie ujawniono 5-osobową nieformalną grupę, która zajmowała się wykonywaniem i kolportażem nielegalnych wydawnictw i ulotek