Gdańsk
w Gdańsku ujawniono 3-osobową nieformalną grupę wykonawców i kolporterów ulotek; zakwestionowano 1812 egzemplarzy ulotek i wydawnictw, przygotowanych do rozpowszechnienia.