Rzeszów
w Rzeszowie ujawniono 6-osobową nieformalną grupę kolporterów ulotek wśród uczniów szkół ponadpodstawowych.