Piła
w miejscowości Trzcianka dokonano zbiórki pieniędzy na cele NSZZ „Solidarność" w miejscowych zakładach pracy.