Warszawa
w Warszawie usiłowano podpalić mieszkanie zajmowane przez znanego z negatywnej postawy politycznej adwokata [Władysława] Siłę-Nowickiego