Bielsko - Biała
50 junaków z Oddziału Obrony Cywilnej w Zakładzie Kuźniczym Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Ustroniu przerwało pracę na okres 60 minut, domagając się uregulowania spraw płacowych.