Katowice
w Katowicach ujawniono nieformalną 5-osobową grupę kolporterów ulotek. - dyrektor i I sekretarz Komitetu Zakładowego PZPR w Kopalni Węgla Kamiennego „Komuna Paryska" [w Jaworznie] otrzymali pogróżkowe anonimy.