Szczecin
w Szczecinie ujawniono nieformalną 3-osobową grupę, która zajmowała się drukowaniem i kolportażem ulotek i wydawnictw; zakwestionowano l urządzenie powielające typu „sitoramka", 892 ulotki i 4892 egzemplarze różnych wydawnictw, przygotowanych do rozpowszechnienia.