Olsztyn
w Lubawie na gorącym uczynku wykonywania wrogich napisów zatrzymano 5-osobową grupę nieletnich - uczniów miejscowej szkoły podstawowej.