Kraków
w Kombinacie Hutniczym im. Lenina w Krakowie zniszczono tablicę informacyjną nowego związku zawodowego.