Warszawa
komendant Placówki ORMO w Zakładach Mechanicznych „Ursus" w Warszawie otrzymał 4 anonimy pogróżkowe.