Gorzów Wielkopolski
w Gorzowie Wielkopolskim ujawniono nieformalną 7-osobową grupę, która zajmowała się kolportażem nielegalnych wydawnictw; zakwestionowano ponad tysiąc wydawnictw, przygotowanych do rozpowszechnienia.