Wrocław
w Zakładach „Fadroma" we Wrocławiu 35 pracowników na okres 15 minut przerwało pracę.