Toruń
w Toruniu ujawniono nielegalną organizacją pod nazwą Organizacja Wolnej Młodzieży Polskie „Wiarus 80" w składzie 5 osób, zakwestionowane l maszynę do pisania.