Warszawa
w Warszawie ujawniono nieformalną 7-osobową grupę, która zajmowała się sporządzaniem i drukiem nielegalnych wydawnictw. Grupa dysponowała kserografem, maszyną offsetową, 2 składopisami, l powielaczem elektrycznym, kasztami drukarskimi. Zakwestionowano czcionki drukarskie w dużej ilości, 266 ryz papieru, 200 wydawnictw,w Warszawie ujawniono nieformalną 5-osobową grupę, która zajmowała się kolportażem i drukiem ulotek; zakwestionowano 13 ryz papieru.