Lublin
członek grupy inicjatywnej nowego związku zawodowego - pracownik Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego [,,PZL-Świdnik"] w Świdniku - otrzymał pogróżkowy telefon anonimowy.