Łódź
w Zakładach Przemysłu Barwników „Organika-Boruta" w Zgierzu 180 junaków z Oddziału Obrony Cywilnej nie przystąpiło do pracy, domagając się poprawy warunków socjalnych.