Białystok
w Białymstoku zorganizowano nielegalne zebranie działaczy b. NSZZ „Solidarność", w trakcie którego postanowiono zintensyfikować zbieranie pieniędzy na cele organizacyjne oraz zorganizować punkt poligraficzny.