Rzeszów
na okres 30 minut przerwało pracę 35 pracowników Wydziału Szynkowni w Zakładach Mięsnych w Rzeszowie, protestując przeciwko nieodpowiednim warunkom socjalnym w zakładach.