Katowice
w Kopalni Węgla Kamiennego „Jaworzno" [w Jaworznie] zorganizowano zbiórkę pieniędzy na mszę [św.] z okazji święta górników w dniu 4 grudnia br.