Częstochowa
w Częstochowskich Zakładach Przemysłu Lniarskiego „Warta" w Częstochowie zniszczono tablicę informacyjną grupy inicjatywnej w sprawie utworzenia nowego związku zawodowego.