Katowice
strajki miały miejsce w następujących zakładach pracy:- Kopalnia Węgla Kamiennego „ZMP - zakończył się w tym samym dniu,- Kopalnia Węgla Kamiennego „XXX-lecia PRL"- zakończył się w tym samym dniu,- Kopalnia Węgla Kamiennego „Manifest Lipcowy"- zakończył się w tym samym dniu,- Kopalnia Węgla Kamiennego „Ziemowit",- Kopalnia Węgla Kamiennego „Andaluzja",- Kopalnia Węgla Kamiennego „Wujek",- Kopalnia Węgla Kamiennego „Jastrzębie",- Kopalnia Węgla Kamiennego „Moszczenica",- Kopalnia Węgla Kamiennego „Borynia",- Kopalnia Węgla Kamiennego „Bolesław Śmiały" - Kopalnia Węgla Kamiennego „Piast",- Kopalnia Węgla Kamiennego „Halemba",- Kopalnia Węgla Kamiennego „Nowa Ruda",- Kopalnia Węgla Kamiennego „l Maja" - w tym samym dniu strajk został zakończony,- Kopalnia Węgla Kamiennego „Lenin",- Kopalnia Węgla Kamiennego „Brzeszcze",- Kopalnia Węgla Kamiennego „Staszic",- Kopalnia Węgla Kamiennego „Wieczorek",- Kopalnia Węgla Kamiennego „Rozbrat",- Kopalnia Węgla Kamiennego „Julian",- Huta „Katowice",- Zakłady „Zremb",- Fabryka Samochodów Małolitrażowych,- Raciborska Fabryka Kotłów „Rafako",- Huta „Baildon",- Fabryka Zmechanizowanych Obudów Ścianowych [„Fazos"],- Zakład Remontowy Przemysłu Metali Nieżelaznych