Kielce
80 junaków z 14 Oddziału Obrony Cywilnej zatrudnionych w Fabryce Samochodów Specjalizowanych „Polmo-SHL" w Kielcach odmówiło przystąpienia do pracy, żądając spełnienia uprzednio zgłoszonych postulatów socjalnych i płacowych