Częstochowa
o godz. 16.30 w alei Sienkiewicza w Częstochowie ułożono przez grupę 70 osób krzyż z kotwicą, przy którym zebrała się grupa 3 tysięcy osób, wznosząc okrzyki: „WRONa - zdycha", „WRONa - skona", „Niech żyje Solidarność", „Precz z reżimem", „ZOMO darmozjady - gestapo". W czasie działań rozpraszających zatrzymano 26 osób.