Skierniewice
w Żyrardowie w zakładach pracy rozpoczęto sprzedaż cegiełek na fundusz związkowy NSZZ „Solidarność" w cenie po 50 i 100 złotych.