Katowice
w Elektrowni „Siersza Wodna" w Trzebini, na skutek przerwania wału na żużlowisku, nastąpiło zalanie stacji pomp bagrowni, co spowodowało wyłączenie turbozespołów o mocy 500 MW.