Leszno
w klasztorze oo. Filipinów w Glogówku odbyły się rekolekcje dla b. internowanych z Poznania i Piły - rekolekcje miały charakter prosolidarnościowy.