Warszawa
pogróżkowy anonim otrzymali pracownicy radiowęzła Zakładów Wytwórczych Lamp Elektrycznych w Warszawie.