Kraków
w X Liceum Ogólnokształcącym [im. Komisji Edukacji Narodowej] w Krakowie podczas przerwy grupa 30 uczniów zaczęła wznosić wrogie okrzyki, o godzinie 21.00 w Krakowie na falach ultrakrótkich nadano 2-minutową audycję „Radio Solidarność"