Warszawa
w [Państwowym] Przedsiębiorstwie Geodezyjno-Kartograficznym w Warszawie grupa 200 pracowników podpisała petycję, protestującą przeciwko przeniesieniu l pracownika do innej pracy.