Bielsko - Biała
w Fabryce Śrub w Żywcu zorganizowano zbiórkę pieniędzy na cele organizacyjne NSZZ „Solidarność"