Gdańsk
aktywista nowego związku zawodowego - pracownik Zakładów Urządzeń Okrętowych „Hydroster" w Gdańsku - otrzymał pogróżkowy telefon anonimowy.