Katowice
w Wodzisławiu Śląskim ujawniono 4-osobo-wą nieformalną grupę, która zajmowała się kolportażem ulotek; zakwestionowano 100 ulotek, przygotowanych do rozpowszechnienia,w Katowicach ujawniono nieformalną 3-osobową grupę kolporterów ulotek.