Gdańsk
w Gdańsku nadano 6-minutową audycję na falach ultrakrótkich „Radio Solidarność" - w Gdańsku ujawniono 5-osobową nieformalną grupę młodzieżową działającą w n Liceum Ogólnokształcącym [im. dr Władysława PniewskiegoJ oraz w Technikum Łączności, która zajmowała się kolportażem ulotek; zakwestionowano 96 ulotek, przygotowanych do rozpowszechnienia.