Kraków
przed Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego grupa ok. 500 studentów zaczęła wznosić okrzyki: „Niech żyje NZS", „Precz z Jaruzelskim", „Uwolnić Lecha",- w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ok. godz. 12°° zorganizowano nielegalny wiec protestacyjny przeciwko stanowi wojennemu, w którym wzięło udział 2 tysiące studentów i pracowników uczelni,• w Politechnice Krakowskiej grupa ok. 300 studentów usiłowała zorganizować na dziedzińcu uczelni nielegalny wiec,• w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie grupa 100 studentów usiłowała zorganizować nielegalny wiec,w Akademii Wychowania Fizycznego [im. Bronisława Czecha] w Krakowie grupa ok. 150 studentów usiłowała zorganizować nielegalny wiec,w Fabryce Domów w Krakowie przerwało pracę 108 osób na 350 zatrudnionych,w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Krakowie przerwało pracę na okres 15 minut 100 pracowników - w zakładzie pracuje 1000 osób, po zakończeniu pracy w Kombinacie Hutniczym im. Lenina w Krakowie spod bram kombinatu ruszyła agresywna 500-osobowa grupa w kierunku centrum dzielnicy Nowa Huta -- grupę rozproszono poprzez legitymowanie [!],ok. godz. 15.30 na placu Centralnym w Nowej Hucie uformowała się agresywna 500-osobowa grupa, która obrzuciła kamieniami budynek Urzędu Dzielnicowego Nowa Huta,o godz. 10.00 80 pracowników oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie przerwało na okres 15 minut pracę i zebrało się przed budynkiem, w I Liceum Ogólnokształcącym [im. Nowodworskiego] w Krakowie 200 uczniów zorganizowało tzw. „przerwę ciszy", w VI Liceum Ogólnokształcącym [im. A. Mickiewicza] w Krakowie grupa 100 uczniów zorganizowało tzw. „przerwę ciszy",„przerwę ciszy" zorganizowano na terenie VII Liceum Ogólnokształcącego [im. Z. Nałkowskiej] w Krakowie, w XIV Liceum Ogólnokształcącym [im. M. Kopernika] w Krakowie zorganizowano tzw. „przerwę ciszy",0 godz. 17.00 na placu Matejki w Krakowie zebrała się 700-osobowa grupa, która zaczęła śpiewać pieśni religijne i patriotyczne; grupa rozproszyła się po upływie1 godziny,ok. godziny 17.30 na Rynku Głównym w Krakowie uformowała się agresywna 1000-osobowa grupa, która została rozproszona przy pomocy armatek wodnych przez siły zwarte - w wyniku podjętych działań zatrzymano 111 osób,