Słupsk
w Słupskim Zakładzie Przemysłu Maszynowego Leśnictwa „Safo" w Słupsku na okres 5 minut przerwało pracę 22 pracowników, w Zakładzie Prefabrykacji Materiałów Budowlanych w Bytowie na okres 5 godzin i 30 minut przerwało pracę14 pracowników.