Tarnów
rolnicy ze wsi Dąbrowica i Laskowicepoważnie ograniczyli dostawę mleka do zlewni,- w Zakładach Azotowych w Tarnowie podczas przerwy śniadaniowej grupa 400 pracowników przed budynkiem administracji Zakładu Budowy Aparatury Chemicznej śpiewała pieśni religijne,- w Tarnowie 30 uczniów Technikum Mechanicznego przyszło na zajęcia w czarnych strojach z kirowymi opaskami,- po zakończeniu nabożeństwa w katedrze w Tarnowie grupa 120 osób pr/cd kościołem przy krzyżu z kwiatów zaczęła śpiewać pieśni religijne i patriotyczne