Lublin
grupa 20 studentów Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie złożyła kwiaty przed tablicą „Solidarności",