Tarnobrzeg
w Przedsiębiorstwie Konstrukcji Stalowycł [i Urządzeń Przemysłowych] „Mostostal" w Tarno brzegu przerwało pracę na okres 40 minut 180 pracow ników na 290 zatrudnionych.