Rzeszów
na Wydziale Chemii Politechniki Rzeszowskiej grupa 200 studentów przez 20 minut przebywała na korytarzu budynku,w Zakładach Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „Hortex" wLeżajsku przerwało pracę 17 pracowników.