Kielce
w Kielcach ujawniono 6-osobową nieformalną grupę, która zajmowała się kolportażem ulotek; zakwestionowano l maszynę do pisania.