Katowice
o godzinie 14.10 przed bramą główną Huty „Katowice" grupa 700 osób odśpiewała Rotą i hymn państwowy i przez 15 minut wznosiła okrzyki „Niech żyje Wałęsa",- w Zakładach Remontowych Maszyn Budowlanych „Zremb" w Gliwicach na okres 30 minut przerwało pracę 130 pracowników na 830 zatrudnionych w zakładzie,- w Przedsiębiorstwie Budowlanym14 w Czechowicach-Dziedzicach na okres 2 godzin przerwało pracę 21 pracowników.