Wrocław
w Spółdzielni Remontowo-Budowlanej we Wrocławiu zorganizowano zbieranie pieniędzy na opłacenie kosztów obrony aresztowanego pracownika pod zarzutem przynależności do nielegalnego związku.