Wrocław
o godzinie 21.00 we Wrocławiu przez 44 minuty nadawano audycję „Radia Solidarność" -nadajnik pracujący automatycznie bez obsługi został zlokalizowany i zlikwidowany.