Katowice
w Gliwicach w Przedsiębiorstwie Urządzeń Technicznych „Zremb" ujawniono 3-osobową nieformalną grupę, która zajmowała się organizowaniem przerw w pracy,