Warszawa
w ośrodku odosobnienia w Białołęce Dworskiej 26 internowanych odmówiło przeprowadzenia rozmów z funkcjonariuszami SB.