Płock
7 pracowników sezonowych w punkcie skupu buraków cukrowych w miejscowości Witonia nie przystąpiło do pracy na skutek obniżenia zarobków w wyniku skrócenia dnia pracy.