Szczecin
w Dyrekcji Okręgu Poczyt i Telekomunikacji w Szczecinie podpalono materiały propagandowe Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.