Lublin
w czasie przedstawienia w Teatrze im. J. Osterwy w Lublinie aktorzy zmienili tekst sztuki, wstawiając w czasie wypowiadania roli w odpowiednie miejsca słowo „WRON" - zmiana ta wywołała aplauz na widowni.