Włocławek
w Przetwórni Owoców w miejscowości Lubraniec należącej do wojewódzkiej Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej we Włocławku 80% załogi nie przystąpiło do pracy, żądając uregulowania spraw płacowych.